Doanh nghiệp bàn giải pháp bán dịch vụ ICT hiệu quả

Đó là mục tiêu của hội thảo vừa được công ty Viễn thông Liên tỉnh VTN (Doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT) và đối tác, công ty Cổ phần dịch vụ Số liệu Toàn cầu GDS tổ chức sáng thứ Sáu, 8/6 tại Hà Nội.

Buổi hội thảo đã cung cấp kiến thức, kinh nghiệm tiếp cận, cũng như bán các dịch vụ CNTT- truyền thông (ICT) cho các khách hàng là doanh nghiệp tới các nhân viên, lãnh đạo của công ty VTN. Công tác bán hàng hiện nay không chỉ dừng lại ở việc bán những dịch vụ mà VTN hay GDS sẵn có. Bản thân doanh nghiệp phải tìm hiểu, tạo nhu cầu cho khách hàng, và thuyết phục khách sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng. Đây là “kênh” giúp đơn vị cung cấp dịch vụ thâm nhập sâu hơn, tìm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.

Để làm được điều này, doanh nghiệp cần phân biệt sự khác biệt của khách hàng doanh nghiệp với khách hàng cá nhân; xu hướng sử dụng dịch vụ ICT của khách hàng doanh nghiệp, những khó khăn khi bán hàng cho khách hàng doanh nghiệp; các yếu tố quan trọng cần có để có thể bán hàng cho khách hàng doanh nghiệp, cũng như các mục tiêu quan trọng trong chiến lược bán hàng giải pháp cho doanh nghiệp…Lãnh đạo VTN và GDS đã thống nhất cao về nội dung hội thảo và cam kết tiến hành thường xuyên các buổi hội thảo để hai bên dễ dàng cập nhật thông tin và kinh nghiệm bán hàng của nhau.Buổi hội thảo được thực hiện qua cầu truyền hình giữa các điểm cầu: Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng trên nền tảng mạng NGN của VTN giúp các điểm cầu không chỉ theo dõi được toàn bộ nội dung hội thảo, mà tài liệu tại các điểm cầu được chia sẻ đồng thời giúp hiệu quả trao đổi thông tin, đối thoại đạt được như các cuộc hội thảo gặp mặt trực tiếp. Chỉ trong một buổi sáng, toàn bộ đội ngũ bán hàng của VTN trên cả nước được tham gia hội thảo với hiệu quả cao nhất, chi phí thấp nhất.Sau buổi hội thảo này, lãnh đạo VTN và GDS đã thống nhất cao về nội dung hội thảo và cam kết tiến hành thường xuyên các buổi hội thảo để hai bên dễ dàng cập nhật thông tin và kinh nghiệm bán hàng của nhau. Được biết, VTN là đơn vị cung cấp các dịch vụ viễn thông cho doanh nghiệp, hiện nhiều dịch vụ của doanh nghiệp là yếu tố không thể thiếu trong các giải pháp dịch vụ CNTT trọn gói mà GDS đề xuất cho khách hàng.

Để làm được điều này, doanh nghiệp cần phân biệt sự khác biệt của khách hàng doanh nghiệp với khách hàng cá nhân; xu hướng sử dụng dịch vụ ICT của khách hàng doanh nghiệp, những khó khăn khi bán hàng cho khách hàng doanh nghiệp; các yếu tố quan trọng cần có để có thể bán hàng cho khách hàng doanh nghiệp, cũng như các mục tiêu quan trọng trong chiến lược bán hàng giải pháp cho doanh nghiệp…

Lãnh đạo VTN và GDS đã thống nhất cao về nội dung hội thảo và cam kết tiến hành thường xuyên các buổi hội thảo để hai bên dễ dàng cập nhật thông tin và kinh nghiệm bán hàng của nhau.

Buổi hội thảo được thực hiện qua cầu truyền hình giữa các điểm cầu: Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng trên nền tảng mạng NGN của VTN giúp các điểm cầu không chỉ theo dõi được toàn bộ nội dung hội thảo, mà tài liệu tại các điểm cầu được chia sẻ đồng thời giúp hiệu quả trao đổi thông tin, đối thoại đạt được như các cuộc hội thảo gặp mặt trực tiếp. Chỉ trong một buổi sáng, toàn bộ đội ngũ bán hàng của VTN trên cả nước được tham gia hội thảo với hiệu quả cao nhất, chi phí thấp nhất. Sau buổi hội thảo này, lãnh đạo VTN và GDS đã thống nhất cao về nội dung hội thảo và cam kết tiến hành thường xuyên các buổi hội thảo để hai bên dễ dàng cập nhật thông tin và kinh nghiệm bán hàng của nhau. Được biết, VTN là đơn vị cung cấp các dịch vụ viễn thông cho doanh nghiệp, hiện nhiều dịch vụ của doanh nghiệp là yếu tố không thể thiếu trong các giải pháp dịch vụ CNTT trọn gói mà GDS đề xuất cho khách hàng

Other news