Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thong bao hop DHDCD thuong nien 2018

Tệp đính kèm dưới đây chứa toàn bộ tài liệu liên quan đến cuộc họp và đã được bảo vệ bằng mật khẩu, xin vui lòng liên hệ với Ms.Hoài để biết thêm thông tin chi tiết:

  • Ms. Nguyen Thu Hoai

    • Email: hoaint@gds.vn

    • Phone: 0888616424

Tải tệp đính kèm

Other news