Giải pháp kết nối với nhiều nhà cung cấp Tại Việt Nam

Khách hàng phải tự thiết lập mạng kết nối chi nhánh với nhiều nhà cung cấp viễn thông khác nhau tùy theo từng địa phương. GDS sẽ kết hợp các giải pháp tốt nhất hiện có tại Việt Nam căn cứ vào yêu cầu và khả năng tài chính của khách hàng.