Dịch vụ “đám mây”

  

GDS cung cấp dịch vụ trọn gói tại Việt Nam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu chất lượng cao bằng hạ tầng đạt chuẩn quốc tế, công nghệ điều hành, kỹ thuật tiên tiến của NTTCom toàn cầu giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho khách hàng. Giải pháp trung tâm dữ liệu tại GDS có khả năng mở rộng và tính linh hoạt cho khách hàng của GDS.

Bên cạnh việc cung cấp không gian đặt máy chủ trong Trung tâm Dữ liệu, GDS còn cung cấp các trang thiết bị, kết nối, máy chủ, lưu trữ và vận hành trọn gói (one stop-shop services), tạo nên một hạ tầng tiên tiến để phát triển dịch vụ ĐÁM MÂY (IaaS và SaaS).

(*) IaaS: Infrastructure as a Service (**) SaaS: Software as a Service

Với dịch vụ “đám mây” của GDS, khách hàng có thể giảm thiểu chi phí đầu tư ban đầu đồng thời tối đa hóa năng lực mạng, ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động.