Cho thuê chỗ đặt máy chủ

Khách hàng có thể thuê ½, ¼ hoặc cả tủ rack theo nhu cầu với chế độ an ninh tuyệt đối, bảo mật thông tin và hỗ trợ vận hành. Một tủ rack tiêu chuẩn bao gồm nguồn điện 4KVA và có thể mở rộng tùy theo nhu cầu khách hàng.
GDS có thể thiết kế và xây dựng khu vực lưu trú máy chủ riêng khi khách hàng yêu cầu một khu vực an ninh hoặc công suất điện cao.