Lưu trữ thư điện tử và website

Với kết nối Internet tốc độ cao và ổn định tại Trung tâm Dữ liệu của GDS, khách hàng hoàn toàn yên tâm khi lưu trữ Website và Thư điện tử tại các máy chủ chủ cấu hình cao.

Hệ thống máy chủ lưu trữ, lưu trữ chia sẻ hoặc dành riêng tại GDS được đặt dưới chế độ bảo mật nghiêm ngặt bao gồm chống Spam, Virus, tường lửa dự phòng đi kèm với dịch vụ khách hàng đáng tin cậy, phong cách Nhật Bản.