Dịch vụ kết nối

Kết nối Internet với nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác nhau đồng thời là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trung lập, GDS có thể cung cấp Internet tốc độ cao, ổn định từ trụ sở của khách hàng tới Trung tâm Dữ liệu Thăng Long.

GDS đảm bảo băng thông Internet (CIR) và giám sát trực tuyến tất cả băng thông và nâng cấp lưu lượng. GDS có thể đại diện khách hàng làm việc với hầu hết các nhà cung cấp mạng tại Việt Nam cho các dịch vụ kết nối.

Bảng công bố chất lượng dịch vụ viễn thông:
GDS_Bản công bố chất lượng dv viễn thông