Khôi phục dữ liệu

Mỗi doanh nghiệp nên có sẵn một kế hoạch liên tục kinh doanh (Business Continuity Plan). Bản kế hoạch cần nêu các bước hàng động cụ thể nhằm đảm bảo các doanh nghiệp có thể phục hồi hoạt động sau khi bị gián đoạn một phần hoặc toàn bộ hoạt động sau khi một tai họa bất ngờ ập đến. Kế hoạch thường tính đến một số vấn đề như quản lý khủng hoảng, quy trình/thủ tục kinh doanh và quản lý khu vực làm việc.

Một phần quan trọng khác thường bị bỏ qua trong kế hoạch liên tục kinh doanh chính là Khôi phục thảm họa CNTT – cách bạn đối phó và đề phòng tình trạng gián đoạn hệ thống CNTT của doanh nghiệp. Ngay cả khi tất cả các phần của kế hoạch liên tục kinh doanh được thực hiện hoàn hảo đi nữa thì sự đình trệ trong hệ thống CNTT sẽ khiến doanh nghiệp nhanh chóng lâm vào bế tắc. Và chẳng mấy chốc doanh thu và uy tín của doanh nghiệp sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Giải pháp Khôi phục dữ liệu tại GDS được thiết kế cho từng đối tượng khách hàng, tùy theo lĩnh vực kinh doanh, yêu cầu kỹ thuật và khả năng tài chính. Giải pháp bao gồm sao lưu toàn bộ, sao chép dữ liệu, phục hồi ứng dụng, phục hồi máy chủ. Các đánh giá và thử nghiệm kế hoạch khôi phục thảm họa được hỗ trợ liên tục 24/7/365 bởi đội ngũ chuyên gia Việt Nam – Nhật Bản giàu kinh nghiệm của chúng tôi.