Thông báo phương án tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất ngày 14/8/2020.

Thông báo phương án tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

File đính kèm bên dưới bao gồm tất cả tài liệu liên quan đến cuộc họp và đã được mã hóa bằng mật khẩu, để biết thông tin về mật khẩu giải nén file vui lòng liên hệ thông tin dưới đây:

  • Ms. Nguyen Thu Hoai

    • Email: hoaint@gds.vn

    • Phone: 0888616424

Tải tập tin đính kèm tại đây

Other news