Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 (14/8/2020)

File đính kèm bên dưới bao gồm tất cả tài liệu liên quan đến cuộc họp và đã được mã hóa bằng mật khẩu, để biết thông tin về mật khẩu giải nén file vui lòng liên hệ thông tin dưới đây:

  • Ms. Nguyen Thu Hoai

    • Email: hoaint@gds.vn

    • Phone: 0888616424

Tải tập tin đính kèm tại đây

Other news