Thông báo cập nhật nội dung thay đổi trong chương trình ĐHCĐ năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phân Dịch vụ Số liệu Toàn cầu

 

Đề nghị quý Cổ đông cập nhật nội dung thay đổi trong chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phân Dịch vụ Số liệu Toàn cầu như tài liệu đính kèm.

Tệp đính kèm dưới đây chứa toàn bộ tài liệu liên quan đến cuộc họp và đã được bảo vệ bằng mật khẩu, xin vui lòng liên hệ với Ms.Hoài để biết thêm thông tin chi tiết:

  • Ms. Nguyen Thu Hoai
    • Email: hoaint@gds.vn
    • Phone: 0888616424

Tải tệp đính kèm

 

Other news