Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2019

File đính kèm bên dưới bao gồm tất cả tài liệu liên quan đến cuộc họp và đã được mã hóa bằng mật khẩu, để biết thông tin về mật khẩu giải nén file vui lòng liên hệ thông tin dưới đây:

  • Ms. Nguyen Thu Hoai

    • Email: hoaint@gds.vn

    • Phone: 0888616424

 

Download attached files

Other news