Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2023 của Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam

Tại Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2023 của Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam, công ty GDS đã được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng Cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc, dẫn đầu Phong trào thi đua năm 2022.


Ảnh: Mr. Hoàng Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trao tặng Cờ thi đua cho Mr. Đặng Đức Khôi, Tổng Giám đốc công ty GDS tại Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2023, ngày 22/11/2022 tại Trụ sở Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Other news